ROK LITURGICZNY HASŁO

ROK LITURGICZNY HASŁO 

Jest 12 produktów.

2020/2021

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu.

Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32).

Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”.

Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Rok I – 2019/2020 Temat: Wielka tajemnica wiary – Motto biblijne: […] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał (J 6,29)

Rok II – 2020/2021 Temat: Zgromadzeni na świętej wieczerzy – Motto biblijne: […] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba (J 6, 32)

Rok III – 2021/2022 Temat: Posłani w pokoju Chrystusa – Motto biblijne: […] ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie (J 6, 57)

Pokazuje 1 - 12 z 12 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 12 elementów